Service in Multipark – check when your car must be out!

Hei all med plass i Multipark,
Time for service – please note that your car must be out of the garage at the time listed below (in Norwegian).
Det er tid for høstens service og vi har fått følgende beskjed om når biler må være ute (alle må selv finne alternativ parkering):
Mandag 4. nov. : Plass 1-32  Må være tomme mellom kl 9.00 og 16.00
Tirsdag 5. nov. : Plass 33-65  Må være tomme mellom kl 9.00 og 16.00
Onsdag 6. nov. : Plass 66-85 Må være tomme mellom kl 9.00 og 16.00
Viktig at all biler er ute til tiden.
Hilsen Styret