Klage utvidet åpningstid

Hei alle beboere,

Vi ble 2. juli gjort oppmerksom på at Bydelsutvalget Gamle Oslo har vedtatt en ny revidert forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo.

Der gis blant annet serveringssteder på Sørengkaia anledning til å ha åpent utendørs til kl. 24.00 og innendørs til kl. 01.00. Inntil vedtaket var det kl. 22.00 ute og kl. 01.00 inne. Endringen ble kunngjort i Norsk Lovtidend  og tråtte i kraft umiddelbart.I forkant av vedtaket ble det sendt ut et høringsnotat. Dette er blant annet sendt til Usbl og Sørenga Utvikling, men vi i Sørenga 7 sameie har aldri mottatt dette, og det har heller ikke andre sameier på Sørenga og Sørengstranda.

Samtlige sameier gikk denne uken sammen om å påklage vedtaket, både på grunn av sakens innhold og fordi vi ikke har hatt anledning til å uttale oss. Klagen ble sendt fredag 6. juli.

I tillegg til dette vedtaket har Byrådet for Næring og eierskap  kommet med et  høringsnotat: “Forslag til endring i Oslo kommunes Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger (Åpningstidsforskriften)”. Denne hadde høringsfrist 30.06.2017. I åpningstidsforskriften for Oslo defineres “Sentrum” som et område der serveringsstedene har åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Selvom Næringsbyrådets forslag til sentrum ser ut til å stoppe der Sørengkaia begynner, har sameiene likevel uttalt at vi ikke ønsker utvidet åpningstid.

Venlig hilsen

Styret

Leave a comment