CONTAINERE

Hei alle,

Torsdag 18. mai settes det på  ut containere, slik at beboere kan kvitte seg med blandingsavfall de måtte ha stående.

Containere til trinn 7/8 blir satt  i tverrslaget mellom trinnene.

Nå har vi alle anledningen til å rydde og vi håper at vi med dette unngår å se at folk setter fra seg avfall rundt søppelnedkastene, i ganger eller garasjer.

Dette er et samarbeid mellom alle sameiene på Sørenga.

La oss holde Sørenga ren og pen!

Mvh Styret BT7

Leave a comment