Nyhetsbrev og kontakt-info til styret

 

Kjære eiere/beboere i  trinn 7/8!

Styret  har nå opprettet dette nyhetsbrevet. Vi vil  bruke dette til å sende ut viktig informasjon, og oppfordrer ellers dere til å bruke siden sorenga.com (klikk på trinn 7) til diverse informasjon om vårt sameie.

All kommunikasjon direkte til styret sendes til e-posten: styret7@sorenga.com

Send også gjerne epost til denne addressen hvis det er noe dere ønsker vi tar opp i styret.

Delta  gjerne i Facebook-gruppen for trinn 7/8 : “Sørenga byggetrinn 7”. Denne kan brukes til alle typer interne diskusjoner/informasjon blannt eiere/beboere i trinn 7/8

Vi gjøre også oppmerksom på følgende nyttige grupper:

  • “barna på sørenga” som har fellesarrangementer for barn og foreldre, for eksempel i forbindelse med høytider: www.facebook.com/groups/369291263264995/?ref=bookmarks 
  • Sørenga Forum som per desember 2016  har mer enn 700 medlemmer: https://www.facebook.com/groups/sorengaforum/?ref=bookmarks
  • Sørengkaias arkeringskollektiv: https://www.facebook.com/groups/725101910853707/

På styremøte 13. desember ble det blannt andre vedtatt foreløpige  terasse- og husordensregler.  Forslag til endelig vedtak vil bli lagt frem på neste årsmøte. Styret jobber også med å finne gode avtaler for ren- og vedlikehold samt oppfølging i forhold til våre fellesarealer.

Venlig hilsen

Styret for sameiet

Leave a comment