Info og nyheter fra styret

Regler for felles takterrasse

Felles takterrasse tilhører alle beboere i Sørenga BT5. Takterrassen innbyr til mange aktiviteter, men pass på så din bruk ikke stenger andre ute. Enhver eier/beboer plikter å påse at fellesområdene brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn. Det skal være alminnelig ro på eiendommen etter kl. 23.00. Støyende aktiviteter som f.eks. musikk skal opphøre klokken 21.00.

Sameiets takterrasse skal holdes ryddig, ren og fri for avfall. Ved bruk som medfører ekstra rengjøring vil ansvarlig bli belastet med rengjøringskostnaden. Gangsoner skal være fri for sykler, barnevogner og lignende. Sykler skal plasseres i sykkelrom.

Det tillates ikke grilling med engangsgrill på takterrassen eller bruk av åpen ild som telys, fakler stjerneskudd etc.

Dyr skal ikke luftes på felles takterrasse, dette gjøres utenfor tomten til Sørenga 6. Dyr kan medbringes, men må holdes i bånd og forlate takterrassen om andre beboere ønsker dette pga. allergi el.

Ingen må plante blomster, busker, trær eller lignende på fellesområdene uten samtykke fra styret. Det må ikke skylles ut vann eller lignende i plantekasser.

Alle møbler på takterrassen er sameiets eiendom og må behandles med varsomhet. Dersom skader påføres på møbler, vegger, rekkverk, sprinkleranlegg, el. må styret informeres umiddelbart. Det gis ingen anledning til å bruke private stoler, senger, madrasser el. på takterrassen. Med unntak av puter og pledd, som må tas med hjem etter man forlater takterrassen.

Alt utstyr, møblement og løsøre på takterrassen er til felles bruk.
Husordensreglene gjelder også for uteområdene. Takterrassen har flere private terrasser rundt seg, pass derfor på så du ikke lager unødig støy.

Alle som bruker takterrassen må rydde opp etter seg og skal etterlates i samme stand som den ble tatt over i. Legg putene fra utemøblementet inn. Pass på så du ikke etterlater sigarettsneiper, tomgods og / eller avfall.

Takterrassen kan reserveres via bookingløsning dersom noen ønsker å holde selskap eller små arrangementer. Dette vil utløse felles nabovarsel.

Ta kontakt med styret@sorenga.com hvis du har forslag til forbedringer.